Ορυκτός Πλούτος

Ορυκτός Πλούτος

   Η περιοχή της Λάκκας Σουλίου στερείται, ορυκτού πλούτου. Βέβαια η περιοχή αποτέλεσε αντικείμενο αναζήτησης υδρογονανθράκων με αποκορύφωμα τη γεώτρηση ΛΙΠΠΑ -1, στη θέση Αγία Μαρίνα. Η γεώτρηση στόχευε στη διερεύνηση του φλύσχη και των υποκείμενων ασβεστόλιθων. Το βάθος της γεώτρησης ήταν 1962 μέτρα και πραγματοποιήθηκε από τις 16.08.1982 έως 19.10.1982 από την ρουμάνικη εταιρία Rompetrol. Η γεώτρηση ήταν άγονος και είχε κόστος 1.300.000$.

Εμφάνιση ασφάλτου.

200 μέτρα πριν από τη ένωση του δρόμου Ελάφου – Λίππας στο δεξιό πρανές εντοπίζεται στρώση ασφάλτου, δηλαδή οξειδωμένου πετρελαίου, πάχους 10 περίπου εκατοστών. Στον ψαμμίτη βεβαίως εντοπίζεται και εμποτισμοί ασφάλτου. Η θέση αυτή χαρακτηρίζεται από την παρουσία απολιθωμένων οδόντων, τα οποία δεν αναγνωρίστηκαν σε ποια είδη ανήκουν.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s