Γεωλογία

Παρακάτω μπορείτε να δείτε γεωλογικά στοιχεία της Ηπείρου. Ευχαριστούμε τον           Κώστα Δημ. Παντούλα για τη παραχώρηση των παρακάτω δεδομένων.

Γενικά Γεωλογικά Στοιχεία

Ορυκτός Πλούτος

Υδρογεωλογικά Στοιχεία

Γεωλογικό Σχεδιάγραμμα

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s