Αδελφότητα

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΛΙΠΠΙΩΤΩΝ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ο σύλλογος “Αδελφότητα Λιππιωτών Λάκκας Σουλίου ο Προφήτης Ηλίας” ιδρύθηκε στα 1964, εκφράζοντας την ανάγκη των συγχωριανών μας, που λόγω της αστυφιλίας βρέθηκαν στην Αθήνα, να διατηρήσουν ζωντανές τις μνήμες τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας.

Ο σύλλογος μας λειτουργεί έκτοτε ανελλιπώς, διατηρώντας την ιστορική συνέχεια και ευαισθητοποιώντας τις νέες γενιές που ζουν στο αστικό κέντρο, αλλά και τους μεγαλύτερους, επιτυγχάνοντας έτσι την ενότητα και την αλληλεγγύη των μελών μας.

Με την πρωτοβουλία και καθοδήγηση του Ευάγγελου Σ. Ντάσιου, της Μάγδας Ν. Πάνου και του Βασιλείου Αλ. Πλιάκου, το 1964 ιδρύθηκε, το πρώτο από την περιοχή
της Λάκκας Σουλίου συλλογικό όργανο, η “Αδελφότητα Λιππιωτών Λάκκας Σουλίου Ο Προφήτης Ηλίας“, με πρώτο Διοικητικό συμβούλιο τους:

Βασίλειο Αλεξ. Πλιάκο, Πρόεδρο
Στέφανο Αλεξ. Λέτσιο, Αντιπρόεδρο
Μάγδα Νικ. Πάνου, Γ. Γραμματέα
Νικόλαο Κων/νου Πάνο, Ταμία
Αλέξιο Δημ. Αγγέλη, σύμβουλο
Νικόλαο Μπέτση, σύμβουλο
Ηλία Παν. Ντάσιο, σύμβουλο.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο
Σκοπός της Αδελφότητας είναι, όπως αναφέρεται άρθρο 2 του καταστατικού:

την πολιτιστική ανάπτυξη των μελών της και των κατοίκων του χωριού,
την διάδοση της παράδοσης, την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας
και αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη και την εκτέλεση έργων
κοινής ωφέλειας και εκπολιτισμού στην ιδιαίτερη πατρίδα των μελών“.

Από την ίδρυση της έως και σήμερα, η Αδελφότητα Λιππιωτών προσπαθεί και συμβάλλει με όσα μέσα διαθέτει, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, στην βελτίωση των συνθηκών ζωής στο χωριό και στην πραγματοποίηση έργων. Επίσης έχει πραγματοποιήσει πλήθος εκδρομών, χορών και άλλων εκδηλώσεων με στόχο την πνευματική ανάπτυξη, την ψυχαγωγία και την επικοινωνία των μελών της.

Το Διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του εκλέγονται κάθε δύο χρόνια από την Γενική Συνέλευση των μελών η οποία ενημερώνεται και εγκρίνει την οικονομική διαχείριση και τα πεπραγμένα όπως προβλέπει το εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Καταστατικό. Βασική προτεραιότητα του σωματείου μας που συνάδει απόλυτα με τους στόχους του ήταν και η δημιουργία και λειτουργία Πολιτιστικής ομάδας στο πλαίσιο της οποίας δραστηριοποιείται το χορευτικό του συλλόγου μας που αριθμεί σήμερα 30 ενεργά μέλη, και συμμετέχει σε σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s